اخبار آفرند


 

Search results 1 - 1 از 1
پیش فرض | قبلی | 1 | پس | آخرین

شرط معتبر شدن مدارک دانشگاههای خارجی ونحوه ارزیابی مدارک در سال 1393 اعلام شد

مدیرکل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان گفت: براساس آیین نامه جدید مدارک... در اردیبهشت ماه 1393 مدیرکل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان گفت: براساس آیین نامه جدید مدارک نیمه حضوری دانش آموختگان خارج از کشور به شرطی ارزیابی می شود که از دانشگاه های گروه ممتاز و خوب اخذ شده باشد. محمد حسین مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه ارزیابی مدارک دانش آموختگان نیمه حضوری گفت: براساس آیین نامه جدید مدارک نیمه حضوری و غیر حضوری دانش آموختگان خارج از کشور به شرطی ارزیابی می شود که از دانشگاه...

ویرایش شده: 09/23/2015
ارزشیابی، مدارک دانشگاهی
مسیر: صفحه اول / اخبار آفرند
Search results 1 - 1 از 1
پیش فرض | قبلی | 1 | پس | آخرین

بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ

بازگشت به فهرست